De handreiking
Alles over Reiki

De HandReiking

Wat is Reiki

Reikibehandelingen

Meditatie

Reiki symbolen

Reiki Tips

Edelstenen

Welke edelsteen heb jij?
Cho Ku ReiSei He KiHon Sha Ze Sho nen
Sei He Ki


Sei He Ki
 

Symbool voor geestelijke harmonie

  

Sei He Ki  

Ik ga naar mijn Hogere Zelf, naar mijn Zelf,

naar het Kind in mijzelf (1);

Ik bouw bescherming en zekerheid op (2);

dit is de sleutel om het verborgene te openen (3 en 4). 

 

Betekenis, verschillende:

Emotie symbool 

Sleutel tot het Heelal.
Mens en Godheid worden één.
Ik ben de boog, de pijl en de doelen.
 

Sei He Ki
- Tegen overmatig gebruik van .....
- Afvallen
- Iets terug vinden wat je kwijt was. Teken het symbool voor je uit en vraag het je te helpen met zoeken van ....  Niet meer aan denken en het antwoord komt vanzelf
- Helpen bij het studeren, op elke pagina van je lesstof het symbool tekenen met intentie onthouden van de belangrijke informatie

SEI HE KI  Harmonie, het Emotionele en mentale helen

(zeg see he ki) wordt gebruikt om het emotionele en mentale helen te vergemakkelijken en helpt bij zelf programmering en het behandelen van verslaving en gewoonten evenals bij alle andere geestelijke en emotionele zorgen. Het werkt in het onderbewustzijn. Sommige masters gebruiken het slechts op eerste 4 chakras, en sommige op alle posities. Het geestelijke/emotionele helende symbool helpt om de rechter en linkerkant van de hersenen in evenwicht te brengen, en wordt vaak gebruikt voor het helen van ongewenste gewoonten of voor programmering in de gewenste gewoonten.
 

Helen met Sei He Ki is eenvoudig door het symbool te gebruiken tijdens het geven van een behandeling, gebruik makend van de normale handposities. Het kan ook als deel van meditaties worden gebruikt en zal dan helpen met het conditioneren, en patronen vrijgeven en helen, die aan problemen ten grondslag liggen.

 

Je kunt Sei He Ki gebruiken om jouw affirmaties en beslissingen te versterken en voor het werken aan specifieke gebieden waar je voelt dat daar emotionele verwerking nodig is; eenvoudig Reiki aanzetten en de symbolen Cho Ku Rei en Sei He Ki activeren en met de intentie dat het werkt. Gebruik het bij het soort problemen dat je wilt helen bijvoorbeeld vrees, woede, zorg of wrok of om jouw eigen capaciteit verbeteren om van jezelf en anderen te houden, voor kalmte of moed of medeleven.

Het wordt gebruikt om geestelijke en emotionele gewoonten te helen die geen nut meer hebben voor jou, en emotioneel en geestelijk verkeerd werken. Het wordt ook gebruikt om emotionele kwesties ter sprake te brengen en te helen, die te gronde liggen aan fysieke problemen. Het helpt positieve gedragsveranderingen te versterken en te steunen. Dit symbool is voor het helen van en het vrijgeven van die gevoelens, wensen en het conditioneren dat ons in negatieve patronen hield.

 

De werking van Sei He Ki kan als volgend worden verklaard; door gebruik van het symbool en bijbehorende mantra kun je Reiki naar een diep gebied in je onderbewuste sturen. Hier doet de Reiki energie zijn werk en vult het tekort aan energie weer aan. Het werkt ontspannend en harmoniserend. Door op deze manier de geblokkeerde energie aan te pakken, zal deze op de plaats van behandeling gaan loskomen. Sei He Ki kun je buiten het gebruik voor emotionele, overwerkte of traumatische ervaringen ook gebruiken om de linker en rechter hersenhelft in evenwicht te brengen. Hierdoor zul je meer in vrede en harmonie met jezelf leven. Het helpt om problemen in relatie’s op te lossen en het geheugen te versterken. Het laat affirmatie’s diep in het onderbewustzijn doordringen.

 

Dit symbool bestaat uit drie delen. 
Sei: de linkse gehaakte lijn, lijkt op een 4 en een 5 onder elkaar
He: de rechtse lijn zonder de twee kleine halve cirkels erop.
Kï: dit zijn de twee halve cirkels die op de He geplaatst worden.
In tegenstelling tot de andere Reiki symbolen kent Sei He Ki weinig variatie.

Het symbool kan je leren te tekenen door het in stukken op te delen.

Leer eerst een stuk, en als je dat onder de knie hebt, voeg je steeds een volgend stuk bij.

Op onderstaande manier heb ik het mezelf aangeleerd.

 


Werken met Sei He Ki

 

Betekenissen van de symbolen

- Geluid - See Hee Ki

- Het Tweede Symbool - de Maan - Harmonie - 3de en 4de Chakra –

-Relatie met mensen - de maan heeft een effect op de aarde zoals op de getijden. Het veroorzaakt ook constante veranderingen in gevoel en ritme van de menselijke organismen. Door het in synchroon brengen met de bewuste energie van de maan zal het emotionele verlichting brengen en vermindering van stress en zal het mensen helpen in hoge sferen te blijven.

- Symbool – herstelt het psychologische en emotionele evenwicht en geeft diepe heling. Het bevordert ook de zelfgroei door de verhoging van gevoeligheid en acceptatie door de overeenstemming met de bewuste energie van de maan.

- Gebruik – verbetert de menselijke relaties, slechte gewoonten, alle soorten wanorde en trauma met zachte energie van liefde en harmonie die voor het herstel van psychologisch en emotionele evenwicht zorgt.

 

Gebruik in chakra’s

 

Gebruik het emotionele symbool in chakra’s met de bedoeling dat de emotionele en geestelijke kwesties evenwichtig en geheeld worden. Als de behandeling specifiek voor emotionele/geestelijke kwesties zijn, eindig dan door de ontvanger in Reiki te verpakken en het met Sei He Ki te verzegelen. De ontvangers zullen vaak een gevoel van lichtheid en het opheffen van wanhoop en spanning melden. Je kunt Hon Sha Ze Sho Nen er ook bij gebruiken, aangezien vele emotionele kwesties wortels in het verleden van de ontvanger hebben. Als je jezelf 'uit ballans' voelt moet je jouw handen op je hoofd plaatsen en aan Sei He Ki te denken en het zal helpen om je terug in ballans te brengen. Dit symbool heelt meer op de hogere niveaus van het bewustzijn, en het wordt verondersteld om meer op het auragebied dan aan het fysieke lichaam te werken.


Als een persoon vaak klaagt over hoofdpijn komt het uit één of ander soort van emotionele of geestelijke spanning, dus is gebruik van het symbool Sei He Ki aangewezen in het verdrijven van hoofdpijnen. Het kan ook gebruikt worden voor het verwijderen van 'slechte vibraties' en voor bescherming. Slechte vibraties of negativiteit die uit anderen komen of worden waargenomen, bestaan op een geestelijk en emotioneel niveau zodat je het symbool als vorm van psychische bescherming kunt gebruiken. Wat je kunt doen is het volgende; teken eenvoudig dit symbool rond jezelf, misschien iets zeggend als  'ik bescherm me nu met goddelijke liefde en wijsheid'. Gebruik het symbool aan elke kant van jezelf, links, rechts, achter, boven, onder en voor je, en herhaal de woorden. Als je dit doet, zou je de beschermende energie rond je moeten voelen ontwikkelen. Het zal neigen elke negatieve trilling te harmoniseren die vanuit anderen zullen komen. Je kunt Sei He Ki en Cho Ku Rei voor geestelijke bescherming gebruiken. Een andere manier om jezelf bescherming te geven is een ei vormig energiegebied rond om je te visualiseren, met Sei He Ki die zich rond de oppervlakte van het ei beweegt. Dat bij je voeten begint en op zijn manier rond het ei naar omhoog werkt tot het de bovenkant van jouw hoofd bereikt. Doe het zelfde met Cho Ku Rei. Op het werk, of zelfs thuis, gaan wij vaak om met mensen die we graag zien als vrienden, maar soms is er een negatief gevoel dat omhoog komt. Dan is het zeer waardevol ons zelf te kunnen beschermen en de situatie te harmoniseren door Reiki te gebruiken.

 

 

Sei He Ki en geheugen

 

Je kunt Sei He Ki gebruiken om je geheugen te helpen. Als je iets hebt vergeten, bijvoorbeeld je sleutels, neem dan een ogenblik, plaats je handen bovenop je hoofd en gebruik Sei He Ki. Als je jezelf dan Reiki geeft, zeg je 3 keer tegen jezelf ' ik zal binnen één minuut herinneren waar mijn sleutels zijn'. Dan weer gewoon ontspannen. Soms zal op deze wijze het gebruik van Reiki jouw bewustzijn helpen om aan de laatste herinnering aan de sleutels te denken, en je er naar toe te helpen weer te weten waar jouw sleutels zijn! Hoe dan ook het is waard het eens te proberen! Het kan even goed voor andere dingen werken die je vergeten bent, de naam van een persoon, telefoonnr. enz. Vaak probeer je te hard het je weer te herinneren en de Reiki energie zal je eenvoudig helpen te ontspannen zodat de informatie opnieuw zal omhoogkomen.

Studenten kunnen dit symbool gebruiken bij een test of examens. Alvorens de test Sei He Ki boven het papier tekenen om je geest te helpen om op de correcte antwoorden af te stemmen. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat je vooraf gestudeerd moet hebben! Reiki zal helpen je bewustzijn toegang te geven tot het correcte stuk van informatie van alle gegevens in je hersenen.

Gebruik het wanneer die extra concentratie wordt vereist of dat je jezelf verveeld voelt in de klas. Plaats je handen op je knieën en denk aan Sei He Ki terwijl je naar de leraar luistert en het zal je helpen om de informatie die wordt gegeven te onthouden.

Affirmaties zijn een krachtig hulpmiddel wanneer men probeert om doelstellingen te bereiken. Je kunt een positieve zin eenvoudig herhalen in je gedachten of het schrijven op een stuk papier. De herhaling is de sleutel en Sei He Ki kan worden gebruikt om je bevestigingen te versterken. Op deze manier neigen zij om dieper in het onderbewuste te worden opgeslagen.

 

Sei He ki in een relatie

 

Elke keer wanneer je een ruzie of een meningsverschil hebt, kan het zeer gezond en waardevol zijn om Sei He Ki te gebruiken. Visualiseer enkel het symbool tussen jou en de persoon waar je het meningsverschil mee hebt. Het zal eraan werken om de energie te zuiveren die tussen jullie beide overgaat, en daardoor helpen bij het creëren van harmonie, vrede en begrip.

 

Sei He Ki in een zelfbehandeling

 

Plaats de niet dominante hand aan de basis van de schedel en de dominante hand op de bovenkant van uw hoofd (palm naar hoofd gericht), teken het krachtssymbool één keer, en zeg zijn naam drie keer, teken dan het emotionele symbool één keer, zeg zijn naam drie keer, teken dan opnieuw het krachtssymbool en zeg zijn naam drie keer. Nu, met beide handen die op het hoofd blijven, de affirmatie ongeveer 3-5 minuten herhalen, of voor een stijging of een daling van de energie, zo vaak zoals noodzakelijk wordt gevoeld. Je kunt elke affirmatie die je wilt gebruiken, zolang het maar in een positieve en tegenwoordige tijd is. (absoluut geen negatieve woorden gebruiken zoals; nee, niet, niet doen, enz)

 


Het Emotionele Helende Programma

 

Dit werkt aan lang behouden emotionele problemen die zich wel of niet in fysieke problemen vertonen. Het brengt deze aan de oppervlakte en maakt ze los. Waar een chronisch fysiek probleem zit, is het altijd de moeite waard dit emotionele programma aan het begin van een behandeling te doen. De gebruikte symbolen zijn Hon Sha Ze Sho Nen, Cho Ku Rei, Sei He Ki. Inclusief, en absoluut noodzakelijk voor dit programma zijn ook visualisatie en affirmatie.

 

Het zelf Helen

 

Ga zitten, kalmeer jezelf en begin. Verbind met het probleem zoals in een afstandbehandeling. Teken Hon Sha Ze Sho Nen en zie het je kroonchakra in gaan; dan teken Cho Ku Rei, en zie het je kroonchakra in gaan; dan teken Sei He Ki, en zie het je kroonchakra in gaan; teken dan opnieuw Cho Ku Rei.

 

De visualisatie; plaats je handen op je gezicht of hoofd, welke het comfortabelst voelt. Zie je hoofd vol lopen met goud van de symbolen en van je handen. Wanneer het hoofd is gevuld spreidt dan het goud uit om het gehele lichaam te vullen. Wanneer het lichaam vol is, zie dan het goud uit de voeten stromen. De energie draait dan, komt uit de voeten omhoog, buiten langs het lichaam aan alle kanten omhoog en weer terug in het lichaam door de Kroonchakra. Zet deze visualisatie voort - het zou als een soort van verlengde torusvorm, constant in beweging zowel binnen als buiten het lichaam moeten lijken te gaan.

 

De affirmatie; wanneer de visualisatie dit punt heeft bereikt voegt de bevestiging toe: "Ik verzend het licht, [ je naam ], diep in de binnenste van mijn geheugen, brengt dit licht naar de duisternis, dat de schaduwen verdwijnen." Houd dit ongeveer een half uur vol en stop dan. Dit is een zeer krachtig programma. Ik stel voor dat je het voor een probleem niet meer dan 4 dagen op een rij doet, dan laat het voor een maand of zo en kijk naar de ontwikkelingen alvorens het opnieuw te doen. 

 

Het helen van Cliënten

 

Laat je cliënt liggen en volg de bovengenoemde routine. Leg je handen onder hun hoofd of ineen gekruld op het voorhoofd. Of jij of zij kunnen verkiezen rechtop te zitten, waarbij jouw handen op de bovenkant van hun hoofd moeten liggen.

 

De helende Situaties:

Verbind je zoals gewoonlijk met de situatie en volg de bovengenoemde routine. Visualiseer een bal van licht als situatie en gebruik dan een affirmatie. Dit programma is sterk van kracht bij het aan de oppervlakte brengen en het vrijgeven van verborgen emotionele problemen. Bijvoorbeeld, als jij (of een cliënt) heel wat ongevallen heeft gehad zou je Reiki naar deze situaties kunnen verzenden. Verbind u met de "problemen achter de recente ongevallen". Kijk wat rond je gaat gebeuren. Het kan dat u verbaasd zal zijn dat het probleem dat u hebt er één is om een reden die u niet verwacht.

 

Vrijgeven van emotionele en geestelijke remmingen, irritatie enz.

 

Houd je handpalmen naar buiten voor je keel en hart en visualiseer of teken in gedachten Sei He Ki. Je intentie is om de geblokkeerde energie of het negatieve gevoel vrij te maken en te verwijderen en dan zoals gebruikelijk Reiki geven. Dit kan zowel voor anderen worden gebruikt als voor jezelf.

 

Sei He Ki in het gebruik om af te vallen

 

Er zijn  mensen die zeggen dat het symbool Sei He Ki zou gebruikt kunnen worden om gewicht te verliezen. Teken het symbool op de palmen van je handen, richt je palmen naar het lichaam, herhaal de affirmatie drie keer, en laat de Reiki stromen. Doe dat zo vaak als je nodig vind om gewicht te verliezen. Een voorbeeld van een affirmatie is "ik transformeer het vet in licht (energie)”. Natuurlijk moet je wel verminderen op het eten van vet en snoep. Maar het doen van oefeningen lijkt wel makkelijker te gaan.

  

Het geestelijke en gedrags helen

 

Reiki is geen vervanging voor therapie, medische behandeling of maatschappelijk werk. Reiki is aanvullend en verbetert de meeste vormen van behandeling. Op een spiritueel niveau kan het vrij waardevol en beschermend zijn, maar de mensen met ernstige psychologische klachten zouden indien mogelijk, moeten streven naar een behandeling van een Reiki behandelaar die ook diploma’s op aangewezen gebieden heeft. Ik adviseer je absoluut om een graad van voorzichtigheid te gebruiken, omdat zich hier onbekende problemen kunnen voordoen. Gebruik Reiki bij het helen van deze soorten kwalen, maar analyseer niet tenzij je gekwalificeerd bent. In het geestelijke helen werkt Reiki met het bewustzijn door negatieve invloed in positieve om te zetten, en het verwijderen van energieblokkades. Reiki werkt aan die gebieden van de geest waar wij onze programmering, het conditioneren en de oorzaken van problemen en ziekten hebben zitten. Het struikelblok in het geestelijk helen is het geloofssysteem van de cliënt zelf. Als de patiënt geen behandeling wil zullen zij zich geestelijk tegen het helen verzetten. Dit is gebruikelijk in het geval van een verslaving, een ouderlijk en/of sociale programmering waarbij vele behandelingen kunnen worden vereist. Je zult daarin beschuldigd kunt worden met "mislukking" of de patiënt ziet weinig voordeel in jouw behandeling. Alle behandelingen werken op één of andere manier maar JE KUNT GENEZING NIET DWINGEN. Je kunt niet jouw wil aan anderen opleggen. Sta enkel Reiki toe om te stromen en probeert niet om het naar een specifiek resultaat te laten leiden. Jouw verantwoordelijkheid is niet om iets te doen dat tegen met iemand anders zijn vrije wil in zou gaan. De mens is vaak zeer vatbaar voor suggestie, tijdens behandeling zou je een affirmatie kunnen herhalen die jij en de cliënt hebben gekozen maar ben zeer zorgvuldig met wat je zegt.

 

Een behandeling

Laat de cliënt op een comfortabele, rechte stoel zitten.

1. Beslis met cliënt over vereiste affirmaties en positieve resultaten.

2. Plaats je handen op de schouders van de patiënt, houd deze positie 1 tot 2 minuten aan of tot Reiki vermindert.

3. Verwijderen één hand, laat de andere op zijn plaats, en teken langzaam het symbool Cho-Ku-Rei boven het hoofd, maar niet boven de kroonchakra, terwijl je jezich concentreert op de mantra (naam) van het symbool. Herhaal het zo vaak als je vindt dat nodig is, hoewel het over het algemeen één keer genoeg is.

4. Plaats de hand weer op de schouders, weer voor ongeveer 5 minuten of tot Reiki vermindert. Ben je bewust van beelden of informatie je kunt krijgen.

 5. Plaats je handen op de hoofdpositie (bovenkant van het hoofd) en laat de cliënt 1 tot 2 minuten ontspannen.

6. Verwijder één hand en teken het Reiki symbool Sei He Ki boven het hoofd,  maar niet boven de kroonchakra, terwijl je jezelf concentreert op de mantra (naam) van het symbool, en herhaal de affirmatie die je bent overeengekomen met de cliënt zo vaak je vindt dat nodig is.

7. Plaats je handen weer op het hoofd en herhaal opeenvolgend vanaf punt 1 maar vervang Sei He Ki voor Cho-Ku-Rei.

8. Eindig na 15 tot 20 minuten de behandeling gebruiken makend van Cho-Ku-Rei.

 

Dood en rouw

 

Als Reiki werkt waarom houdt het het sterven van mensen niet tegen?

Sommige mensen ontvangen het helen en leven zonder verwachtingen. In de meeste gevallen helpt het de persoon te sterven met minder pijn en emotionele opschudding. Reiki kan mensen helpen bewust te worden van de werkelijkheid van een bestaan na de dood. Het zal ook hen helpen en troosten die achter worden gelaten. Het is altijd het beste om dit aan een cliënt en een familie uit te leggen aangezien hun verwachtingen onrealistisch kunnen zijn. Wij voeren geen wonderen uit en wij beloven nooit dat er genezing komt uit onze behandelingen. Al vele mensen hebben geconstateerd dat Reiki hen helpt om de inspanning te blijven leveren om genezing te vinden en hoop te hebben. Vele mensen vinden dat Reiki hen helpt om zich op dood te kunnen voorbereiden. Reiki kan met die bedoeling worden gebruikt dat de overgang gemakkelijk gaat en dat het zielsvrede aan de stervende brengt.Bezoekers sinds 21 februari 2004

 

 

 

 

 

De HandReikingWat is ReikiReikibehandelingenMeditatieReiki symbolenReiki TipsEdelstenenWelke edelsteen heb jij?