De handreiking
Alles over Reiki

De HandReiking

Wat is Reiki

Reikibehandelingen

Meditatie

Reiki symbolen

Reiki Tips

Edelstenen

Welke edelsteen heb jij?
OntspanningsmeditatieAarden meditatieGidsen meditatieChakrasAura
Aura


Aura's en Aura's leren zien

 

 

 

Het energieveld rondom de mens

Een aura is een energieveld waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is. Het is niet waar te nemen met onze ogen, maar paranormaal begaafden en aura-readers kunnen het zien of voelen. De aura is een trillend krachtveld waarin diverse subtiele krachtenvelden zijn gehuisvest die onze innerlijk gesteldheid weergeeft. De krachten hebben hun eigen diverse kleuren die iets vertellen hoe iemands welzijn zich op dat moment voor staat. De aura is constant in beweging en kleuren wisselen af afhankelijk hoe iemand zich voelt. Naast onze gevoelens zit binnen in de aura onze unieke onsterfelijke ziel, het bovenmenselijke deel van ons leven waarmee we nauwelijks bewust in contact staan.

De aura is een ellips / eivormig krachtveld dat ongeveer 1 meter om ons lichaam zit en zich uitstrekt tot 2½ tot 3 meter buiten ons lichaam. Hoe beter de lichamelijke en mentale conditie is, hoe sterker de aura is. Een sterke aura trilt sterker dan een verzwakte aura. Een aura kan dus snel vertellen hoe iemands conditie op dat moment is. Een verzwakte aura maakt je kwetsbaar voor beïnvloeden van buitenaf en heeft vermoeidheid en verminderde weerstand tot gevolg. De aura kan door de diverse kleuren ons veel vertellen over ons karakter, lichamelijke conditie, emoties en psychische blokkades, onze talenten, het verleden en mogelijk ook uit onze vorige levens. De aura wordt dus door ons zelf gevormd en is ook per mens uniek, een echte regelvorm voor de aura is er niet, we kunnen alleen proberen om het te doorgronden.

Behalve mensen hebben ook dieren en planten een aura en ook alle voorwerpen. Er zijn wel verschillen met de aura van een mens. Die van een mens is heel dynamisch en levendig. Die van dieren zijn wat minder levendig omdat hun gevoelens meer gebaseerd zijn op instinct en meestal tref je daar de kleur rood aan. Voorwerpen en planten hebben een statische aura, daar is geen verandering in te bespeuren. Een aura is niet gebonden aan lichaamsbouw. Als iemand per ongeluk een arm verliest dan zal zijn aura nog steeds deze arm laten zien, een teken dat onze spirituele ik niet lichaamsgebonden is. Hetzelfde doet zich voor bij dieren en planten. Aura foto's van kapotte bladeren laten een aura zien van een volledig blad.

De aura bestaat uit zeven lagen die ieder hun eigen functie hebben, anderen houden het op drie lagen. Binnen de aura zitten zeven knooppunten op verschillende plekken, de chakra's. De aura wordt verdeeld in een aantal "lagen" :

Net langs het lijfelijke lichaam is er het etherisch lichaam aanwezig. Deze aura is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die uit de kosmos op je inwerkt. 
Zo'n 40 cm van de huid van het fysieke lichaam af ligt het astrale lichaam. Dit is de aura op grond waarvan je soms een indruk van iemand krijgt. Omdat het astrale lichaam onze emoties herbergt, heet het ook wel het emotionele lichaam.
Als een kring om je hoofd ligt het mentale lichaam. Het loopt als een cirkel, waarvan het middelpunt zo ongeveer tussen je wenkbrauwen ligt naar boven en naar beneden, waar het ergens tussen de tepels zijn laagste punt heeft. Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten. Het mentale lichaam helpt je bij het denken, fantaseren, je intuïtie, fantasie en bij creatieve processen. 
De buitenste laag is het spirituele lichaam dat groter is naarmate een mens verder is in zijn spirituele ontwikkeling. In je spirituele lichaam liggen de vermogens opgeslagen die je van je ouders hebt meegekregen.
 

 

  

Aurahealing door Reiki

Door middel van een Reiki behandeling, worden de zeven energielagen, ook auralagen genoemd, weer opgeladen. Deze energie of auralagen staan elk in verbinding met een chakra, dus de eerste chakra met de eerste auralaag enz. De zeven auralagen staan via de chakra's in verbinding met het fysieke lichaam. Door de aanvulling van energie door de chakra's met het fysieke lichaam wordt het energietekort daar aangevuld, en kan de genezing van het fysieke lichaam plaats vinden.

Het opladen van de auralagen is dus belangrijk in een Reiki behandeling. Ook wordt het energielichaam energetisch grondig schoongemaakt waarbij alle negatieve energie wordt verwijderd. Als alle auralagen zijn behandeld en opgeladen is de vorm van de aura weer mooi rond (ovaal) en helder van kleur.

 

De opbouw van een aura

 

De zes auralagen

1. De menselijke, fysieke magnetische laag (rood gekleurd).
De eerste laag heeft een biomagnetische uitstraling. We kunnen dit waarnemen als hele fijne staafjes energie, die vanuit de huid op korte afstand het lichaam omringen. Dit is het gevolg van vitale activiteiten van de levende functies van het lichaam, dat tezamen een standvastige laag produceren. In gezondheid onderhoudt is deze laag de warmtehuishouding, waardoor het een bijdrage levert aan de natuurlijke immuniteit. Het beschermt ons en neemt af of toe naar gelang de omstandigheden. Het voorvoelt gevaar en neemt de andere vormen van bewustzijn en leven waar, zoals mensen dieren, planten en mineralen, waardoor het werkt als een radar. Er is in deze laag een voortdurende vloeiende magnetische stroom net zoals dit om de aarde heen het geval is.

Deze vloeibaar en meetbaar magnetische laagd heeft een polariteit (+) bij het hoofd en (-) bij de voeten. Het is werkzaam bij de gevoeligheid van instinctieve waarneming en leiding en is bovendien het draagvlak voor hogere frequenties. Het onderhoudt zich zelf door een evenwichtige manier van leven dat het evenwichtige contact is met de vier elementen. Te weten: lucht (ruimte), vuur (zon), water (gevoelens) en aarde (ego bewustzijn). Deze laag geeft de mogelijkheid tot koppelen van dat wat wij voelen en ervaren (de vaste grond onder onze voeten). 

Deze laag is kwetsbaar bij zeer grote stress en spanningen. Bijvoorbeeld door: een moeilijke geboorte, lichaamlijk trauma, te lange narcose, een operatie, grote emotionele spanningen, mentale angst of verborgen vage angsten op een psychische niveau. Wij kunnen hier zien dat stress een combinatie van verschillende factoren is. In therapie zullen wij dit probleem kunnen benaderen door het magnetische evenwicht te herstellen op de verschillende niveaus. Hierbij speelt de chemische werking van het lichaam en het contact met de natuur altijd een rol. Wanneer wij ons ontspannen kan deze laag zich verruimen. Bij gevaar kunnen wij de laag strak om ons heen trekken. Bij gezondheid kan dit worden ervaren als een vitaal dierlijk magnetisme. In een behandeling is het daarom vanzelfsprekend, dat wij de verschillende niveaus met elkaar verbinden.

 

2.  De emotionele laag (oranje gekleurd).
Dit is het gebied van de emotie en het gevoel. Klieren, voortplanting, kunstzinnige creativiteit, drama en romantiek vallen hieronder, maar ook vreugde, geluk, verdriet, angst en leed. Het is begrijpelijk dat dit alles van invloed is op onze gezondheid. In de emotionele laag wordt de combinatie van onze gevoelens en seksuele driften geregistreerd. Een sterk emotionele laag werkt als een stabiliserende factor tussen emoties. Want emoties halen energie uit het denken en uit het lichaam. Als de emotionele laag zwak is, wordt de mentale energie weggezogen en veroorzaakt op deze wijze complicaties in de chemische werking van het lichaam. Wij ontdekken dat emotionele spanningen vaak vooruit lopen, als een voorbeschikking op een ziekte of ongeluk, zodat het stimuleren van emoties de spanningen doet wegebben, voordat bv. een infectie optreedt. Deze infecties komen door ingehouden woede en zelfmedelijden. Misschien overbodig hier te vermelden dat elke emotie een niet begrepen voelen is en daarom met het denken in aanraking komt.

 

3.  De mentale laag (geel gekleurd).  
Ons bewustzijn, dat ons lichaam als het ware omhult. Hier worden onze bewustzijnsmogelijkheden zichtbaar, onze gedachten en mentaliteit. Hier huist onze interesse, nieuwsgierigheid en wordt ons academisch onderwijs geregistreerd. Ook het zelfvertrouwen zetelt hier. deze derde laag is tevens de begrenzing van onze 3e dimensionale wereld. Bij gebrek aan mentale ruimte (onze vooroordelen) kan er een allergie ontstaan. Buiten homeopathische of Bach remedies is ook het dragen en gebruiken van de kleur groen aan te bevelen. Ook bij het moeilijk inslapen door steeds herhaalde gedachten, is het plaatsen van een klein groen lichtje aan te bevelen. Meditatie, gebeden en magnetiseren helpen deze laag rustiger te maken waardoor er meer overzicht en daardoor inzicht verkregen wordt. Bij een sterk negatief 3e laag, spreken wij van een hardnekkig geval dat wil zeggen dat de doorstroming naar het hart problemen geeft. Wat zich afhankelijk maakt van anderen kan niet zichzelf zijn. Wie alleen vanuit zichzelf leeft en vanuit zichzelf werkt, is afhankelijk van hetgeen hij is, maar anderen kunnen in strijd zijn met je wezen, jijzelf niet.

 

4.  Het astrale of psychische lichaam (groen gekleurd).
Met dit gebied komen we aan de scheidingslijn tussen de 3e en 4e dimensie en passeren wij die. Het astrale lichaam is het gevoel van identiteit en is zeer belangrijk bij de ervaringen die wij opdoen  De ervaring van 'ik voel en ik denk', zodat het hogere voelen/denken of wel intuïtie het ontwaken is. Het astrale of ruimte lichaam is het gebied dat zich steeds verder zal openen. Dit astrale lichaam gebruiken wij tijdens de slaap. Het kent geen zwaartekracht en kan de materie vrij in- en uitgaan of er in bewegen. Het vormt een goede bescherming van onze mentale vermogens. Alcohol en drugs doen hier veel schade, waardoor het mentale lichaam kwetsbaar wordt en onze onbegrepen gevoelens of wel 3e laag open komt te staan zonder dat wij deze energieën nog kunnen beheersen. De dronken of verslaafde mens die zich stuurloos laat gaan en achteraf met spijt terug kijkt op hetgeen hij heeft aangericht. Deze psychische laag beschermt ons mentale lichaam. 

Als deze laag niet sterk genoeg is horen wij stemmen of doen we zaken die uit een onbegrepen drang ontstaan en niet van ons zelf zijn. We zien en horen zaken die niet door onze omgeving te controleren zijn of verkrijgen deze informatie door paranormale waarneming. Veel slaap en langdurige rust plus kalmerende middelen helpen hier in eerste instantie. Waarbij wij wat kalmerende middelen betreft zeer verantwoordelijk te werk moeten gaan, zodat het middel niet erger wordt dan de kwaal. Vooral gezien ellende die medicijnverslaving met zich mee brengt buiten de vergiftigingen die zich in het lichaam opslaan en beschadigen die ze aanrichten.

Tussen twee en vijf uur in de morgen is de energie het laagst en dit is ook het tijdstip waarop de meeste mensen een natuurlijke dood sterven. Dit heeft te maken met het feit dat het magnetische veld rond ons en rond de aarde op dat moment het zwakst is en wij dus gemakkelijk loskomen. De psychische laag zet als het ware onze ramen en deuren open naar de onzichtbare wereld. Een sterke laag registreert snel gevaar en kan alle ramen en deuren van de chakra's die met deze lagen verbonden zijn sluiten. Gevoelige mensen en kinderen met slaapproblemen en/of nachtmerries hebben baat met een blauw lichtje op de slaapkamer. Ook een ruime voorbereiding voor het slapen, zal helpen deze laag tot een groter evenwicht te brengen. Vermijdt te veel indruk als onrustige tv programma's, muziek en gesprekken maar houdt ook rekening met makkelijker verteerbaar voedsel en consumeer dit niet vlak voor het slapen gaan.

 

5.  De geestelijke of spirituele laag (licht blauw).  
Dit geestelijke energie-lichaam beschermt alle lagen. Dit is het Zelf, je eeuwige Ik. Hier rust de godsdienst met zijn kerken of kerkers of er los van zijn. De Universele Liefde, dat iets anders is dan 'houden van', zoals ook het vasthouden aan de interpretaties die schuilgaan achter ieder religie met hun universele waarheid. We kunnen de universele waarheid beleven in het licht dat elke dag weer terug keert en zich openbaart in iedere steen, bloem, dier of mens. Dat sterven alleen maar een manifestatie van licht is, dat zich in vele vormen steeds opnieuw manifesteert. Het bang zijn voor de dood is de angst voor het onherroepelijke als wij de continuïteit van het leven niet meer zien. Bij suïcide is deze 5e laag zwak en hebben de onderliggende lagen hier een negatieve invloed gekregen. Begrip is daarom het sleutelwoord of deze poging nu geslaagd is of niet om deze ziel te helpen. Deze laag wordt met zeer veel mededogen door de onzichtbare wereld behandeld. Het zien van de zinloosheid van ons bestaan, kan alleen via het loslaten van al het negatieve in ons worden omgezet.

 

6.  Het etherische lichaam of karmische laag (zacht mauve gekleurd).

Zeer zelden zichtbaar, alleen bij een zeer geëvolueerd mens, een echte heilige misschien? Dit is het karmische of wel kosmische veld wat met vele levens te maken heeft. Laten wij weten dat onze reis door de kosmos, ons uiteindelijk bewust zal maken van alle uithoeken van deze nog niet begrepen ontdekkingsreis. Laat al het Licht toe, ook het nog niet begrepen licht op deze wonderbaarlijke reis. Waarbij de mooiste en trouwste reisgezel het Licht in ons Zelf is.

Verschil tussen nabeeld en aura

Veel mensen verwarren het zien van het nabeeld met de aura.

Nabeeld: Wanneer je lang kijkt naar een voorwerp, en je kijkt vervolgens de andere kant op, dan kan het voorkomen dat je nog even de contouren van het voorwerp voor je ziet. Wanneer je dat ziet, dan zie je het nabeeld. Dit nabeeld is even groot als het voorwerp waar je naar hebt gekeken en verandert niet van vorm. Het nabeeld heeft meestal de complementaire kleuren van het voorwerp. Zo geeft een rood voorwerp meestal een groen nabeeld.

Aura:

de aura kan je direct zien wanneer je naar een voorwerp kijkt. Wanneer je even de andere kant op kijkt, dan zie je de aura niet meer in je ogen 'gegrift' staan zoals bij het nabeeld het geval kan zijn. De aura is supersnel vergeleken met het nabeeld. De aura kan van vorm en kleur veranderen terwijl je er naar kijkt. Sommige mensen zien de hartslag in de aura terug.

Je eigen aura zien


 

Je hoeft niet paranormaal begaafd zijn om aura's te kunnen waarnemen.

Probeer met de volgende 4 stappen de kleuren van je aura te zien.

Het kan zijn dat je het niet in één keer ziet maar gedult is een schone zaak.


 

 

1e

Doe het licht uit en ga op bed liggen,

laat de gordijnen open voor wat natuurlijke licht.

 

 

 

2e

Lig heel stil en houd je handen gespreid boven je hoofd,

ze mogen elkaar niet raken.

 

 

 

3e

Focus je blik niet, maar staar stil naar je handen.

 

 

 

4e

Beweeg je handen langzaam naar elkaar toe, tot je vingertoppen elkaar bijna raken.

Je ziet nu een blauwe waas rond je handen.

 

 

 

Dit is jouw aura.

 

                                                                            

 

De aura van een ander zien


 

In dit stuk leer ik je om de aura te zien van een ander persoon.

We doen dit weer in 4 stappen.

 

1e

 

 

Laat een vriend(in) tegen een zwak verlichte, witte achtergrond staan. Vraag haar/hem de ogen dicht te houden 

zodat je niet wordt afgeleid, of in de lach zal schieten.


 

 

2e

Richt je blik op één punt.

Het midden van het voorhoofd is het beste, want hier bevindt zich de voorhoofdschakra, ofwel het derde oog.


 

 

3e

Richt je blik minstens 60 seconden op dit punt.

Na nog 30 seconden probeer je de contouren van je vriend(in) te zien

terwijl je blijft staren naar het zelfde punt.

Probeer je blik niet af te wenden en laat je niet afleiden.


 

 

4e

Je merkt nu dat de omtrek van jouw vriend(in) lichter word en een andere kleur krijgt dan een achtergrond.

 

Het licht dat je ziet is zijn of haar aura. 

Als het je lukt aura's te zien kun je verschillende vormen en kleuren zien op verschillende plaatsen rond het lichaam. De plek en kleur hebben ieder hun eigen betekenis.


Linkerkant – toekomst
De kleur aan de linkerkant is de vibratie die je wezen binnenkomt. Hoe dichter bij, hoe sneller je het zal merken. Enkele ogenblikken, uren of maanden.
 

Midden (ervaring)
De kleur die je boven het hoofd ziet, is de kleur van wat je ervaart op dat moment.

Rechterkant (uiting)
De energie die anderen rond je voelen, die je uitstraalt.

 

 

 

De kleuren van een aura verklaren

                                                                                                                                                                        

 

 

ROOD: Rode mensen zijn sterke karakters, vechters en over het algemeen harde werkers. Het zijn de pioniers onder ons, want ze houden van avontuur. Er valt ook altijd iets te beleven met deze aura's en vaak trekken ze het voortouw. Ze hebben regelmatig een prikkel nodig van buitenaf en zoeken daarom graag spanning op. Rode persoonlijkheden kunnen bijzonder goed individueel functioneren;maar moeten hun eigen ideeën kwijt kunnen, vrijheid staat centraal. Hoe meer ruimte; hoe meer rood zich kan geven. Rode personality's kunnen een eigen bedrijf hebben en zijn de managers onder ons. Rood is ook emotioneel en gevoelig, al willen ze dit vaak niet toegeven. Het vulkaantje op de foto zit eigenlijk binnenin. Ze hebben dan ook moeite om zich emotioneel te uiten. Ze komen lekker stoer naar buiten maar hebben in wezen een klein hartje. Tijdelijk rood treedt op bij ingrijpende gebeurtenissen in je leven; dit kan variëren van verliefdheid, verhuizingen (liefdes-)verdriet enz.

ORANJE: Wanneer je oranje op je aurafoto hebt is er nogal wat gaande, er zit veel beweging in. Het is een tijd van verandering, vernieuwing, emoties en actie. Oranje staat ook voor ambitie en een hoge mate van creativiteit. Uit ervaring zien we dat oranje veel voorkomt bij jonge mensen. Oranje mensen zijn gevoelsmensen met een snelle hang naar stress. Wanneer zich problemen voordoen gaan ze echter niet bij de pakken neer zitten want het actieve aspect van de oranje energie maakt dat ze zelf goed in staat zijn zaken te veranderen.
 

 

 

Geel staat voor verstandelijk denken en bied je dus de mogelijkheid om helderheid om je heen te creëren. Oranje-gele aura's zijn over het algemeen aura's die tijdelijk optreden wanneer je voor belangrijke keuzes staat en het aura verandert snel wanneer je in rustiger vaarwater komt. Oranje kan schilderen, tekenen en vormgeven maar is ook zeer creatief in zijn denkwijze, bijvoorbeeld het bedenken van nieuwe concepten. Oranje aan je uitstralingskant staat voor enthousiasme, levenslust en warmte. Een fijne uitstraling dus.

GEEL:Geel staat voor openheid en extravertheid. Gele mensen beschikken over goede sociale vaardigheden, zijn snelle denkers en ze zijn in staat om een aantal zaken tegelijk te doen. Gele mensen houden van lachen en beschikken ook vaak over een flinke dosis zelfspot. Gele types komt graag in vreemde landen en zijn gek op nieuwe ervaringen. Met een heldere geest en goed ontwikkeld verstand kan hij zich buitengewoon goed aan passen en is meestal creatief. Geel is levenslustig en dynamisch, warm en open tegenover andere mensen. Het gele type is zeer actief in de buitenwereld, is continu in beweging en heeft altijd een volle agenda. Geel beschikt over een goed organisatietalent en is een goede leider. Wanneer je geel in je foto hebt, betekent dit dat je toekomstgericht denkt.
Geel met oranje; wij noemen dit beweeglijk geel en dus een tijdelijk beeld van de situatie waarin je op dat moment verkeert. Je bent dan nl. bezig om een stuk helderheid te creeëren in het maken van keuzes.Is het toekomende energie ook geel dan zien we dat je goed in staat bent geweest om die helderheid naar je toe te trekken en zul je dus de komende tijd in een rustiger vaarwater komen, want je hebt de zaken op een rijtje gekregen. Binnenkort gaat je aura veranderen. Geel aan je uitstralingskant vertelt dat je een zonnige, warme en open uitstraling hebt. Dit zijn ook de gezelligheidsdieren onder ons.

GROEN:Wanneer je een overwegend groene aura hebt beschik je over een bijzonder goede communicatieve vaardigheid en betrokkenheid. Het sleutelwoord van groen is evenwicht. Groene mensen zijn verzorgers en wanneer in hun privéleven iedereen waar ze van houden maar groeit en bloeit zit groen goed in zijn vel. Volgens de kleurenleer van Theo Gimbel, een expert op gebied van psychologisch kleurgebruik in interieurs, is groen een perfecte kleur om binnenshuis te gebruiken wanneer de bewoner de neiging heeft om het 'werk mee naar huis te nemen'. Iets wat nogal eens voorkomt bij mensen uit de zorgsector. Daarmee komen we op het genezend aspect van de groene kleur. Groen is ook de kleur van de hartchakra; het energiecentrum waarmee we diepere emoties beleven. Mensen die op wat voor manier genezend bezig zijn hebben ook vaak groen in het aura. Groen biedt troost, schept vertrouwen en laat je voelen dat je belangrijk bent. Groen is een vrouwelijke energie. Wist je trouwens dat veel jonge full-time moeders ook groen zijn. Groen staat mede voor liefde en overgave. Groene mensen hebben enorme behoefte aan veiligheid, het gezin. De familieband is erg belangrijk. Groen doet  moeite om de familie bij elkaar te houden en streeft naar evenwicht. Mensen die voor de klas staan zijn ook vaak groen. Begeleiden hoort bij het groene type. Groene mensen zijn mensen van principes en verdedigen graag hun eigen standpunten. Journalisten zijn groen, denk maar weer aan die betrokkenheid, fysiotherapeuten; betrokkenheid en genezing. Groen heeft ook een valkuil; we zien dat groene aura's mensen zijn met veel kwaliteiten, ook vaak mooie mensen . Helaas worden deze mensen nogal eens geplaagd door een stuk onnodige onzekerhekerheid. Soms zien we ook een patroon van veel groen om en rond het hoofd en sterk oranje op de keelchakra. Dat betekent dat deze mensen zeer begaan zijn met het lot van anderen, maar hun eigen emoties als het ware opslaan, ze houden die te veel emoties bij zich. Groen aan je toekomstkant (rechterkant) duidt op een veranderingsproces in jezelf.

BLAUW:Blauw vertegenwoordigt intimiteit. Blauw "geeft om..." en "zorgt voor...". De belangrijkste sleutelwoorden van blauw zijn rust en ontspanning. Wanneer je aurafoto blauw is, het gebied rond en boven het hoofd, dan ben je een overwegend introvert persoon, je neemt het leven serieus en bent voor velen een rots in de branding. Blauw beschikt over toewijding en betrouwbaarheid. Opmerkelijk is dat blauwe aura’s vaak zijn terug te vinden daar waar het om precisiewerk gaat. Blauwe aura’s zijn perfectionisten. Blauw houdt niet van verrassingen, ze willen graag weten waar ze aan toe zijn en bouwen daarom graag zekerheden in hun leven in. Mensen met een blauw aura zijn gevoelige mensen met een sterke belevingswereld. Blauw heeft stijl en is kwaliteitsbewust. Ze zijn in staat om vrij sober te leven, maar wat ze aanschaffen is goed, degelijk en stijlvol. Ook gaat hun belangstelling vaak uit naar kunst en cultuur. Wanneer blauw zichtbaar is aan de uitstralingskant duidt dit op afstandelijkheid. Deze mensen kijken graag even de kat uit de boom. Typisch bij deze uitstraling is dat de omgeving deze zgn. afstandelijke uitstraling als vertrouwelijke energie ervaart. Blauwe persoonlijkheden zijn altijd op zoek is naar de echte zaken in het leven. Waarheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid. Daarom zijn vriendschappen voor blauw vaak voor het leven. Het duurt even voordat ze iemand in hun hart sluiten, maar eenmaal binnen dan zit het meer dan goed.

VIOLET:Heb je violet in je aurafoto dan sta je het hoogst op de ladder van spiritualiteit. Zien we paars, lila of violette kleuren aan je uitstralingskant, dan ben je niet goed in te schatten door je omgeving en straal je een bijna geheimzinnige innerlijke wijsheid uit. Mogelijk zit je in een periode in je leven waarin je de kans hebt om contact te maken met je eigen spirituele taak of overtuiging. Je hebt de behoefte om jezelf te uiten en je hebt een vanzelfsprekend begrip voor de gevoelens van anderen. Als je doorgaans niet zo heel veel toegang tot je gevoelens hebt, dan is dit de tijd om te proberen er naar te luisteren en vast te stellen wat ze je vertellen. Een uitstekende tijd voor zelfontwikkeling dus. Violet droomt graag weg in een wereld van fantasie en geloven sterk in idealen.
 

 


Aura en erotiek

 

Rood: Een persoon met veel rood in het aura is gewoonlijk dol op sex. Voor hen is sex een dierlijke, wellustige, speelse en vrolijke ontspanning. Roden hoeven niet persé verliefd te zijn om van sex te genieten, het fysieke plezier is voor hen het belangrijkst. Bovenal zijn roden gepassioneerde minnaars die niet bang zijn zich seksueel compleet te laten gaan. Rood geeft enorme energie op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. Wanneer een rode geen actief sexleven heeft, kan hij die dynamische levenskracht inzetten bij andere activiteiten, zodat die passie tot uitdrukking komt in hun creativiteit, zaken en sport.

Oranje: Oranje personen houden ook van sex. Voor hen is sex een vrolijk en natuurlijke bezigheid, maar ze zijn niet zo gericht op sex als de roden. Ze houden van avontuur, opwinding en intrige, vaak zullen ze meerder partners hebben. Zij hebben een neiging tot onafhankelijkheid en voelen zich minder emotioneel gebonden.Voor hen is de spanning en de uitdaging van de jacht meer opwindend dan het werken aan een emotionele en intieme band. Vaak zijn de oranje mensen zo onafhankelijk dat ze het aangaan van een langdurige en monogame relatie beperkend en verstikkend vinden.

Geel: Mensen met overwegend geel in hun aura zijn gewoonlijk speelse, humorvolle, plezierige en wat kinderlijke types. Zij flirten graag, houden van hun vrijheid en genieten van het fysieke plezier dat sex hen geeft. Sex is voor hen als spelen, maar zij kunnen ook veel liefde en aandacht aan hun partner schenken. Omdat een geel persoon ruimte en vrijheid nodig heeft, kan een veeleisende relatie hun energiepeil omlaag halen, waardoor zij zich gevoelsmatig voor hun partner zullen afsluiten.

Groen: Wanneer groene mensen hun gevoel voor ambitie sterk nastreven en dus voor succes gaan, vragen zij van zichzelf een bovenmenselijke inspanning. Als resultaat van zulk een doelgerichtheid, zal het sexleven vaak op een tweede plan komen. Hun partners zullen zich dan ook vaak afgewezen en jaloers voelen door de betrokkenheid die een groene heeft met zijn werk en carrière. Boven alles willen de groenen graag de zaak onder controle houden. Vaak uit zich dat in dominant gedrag van macht en heldere intelligentie. Groenen hebben een sterke partner nodig die zich niet geïntimideerd zal voelen door de kracht van het groene.

Blauw: De blauwen vertegenwoordigen de zorgzaamheid in het kleurenspectrum. Zij zijn emotioneel en heel gevoelig, houden van intimiteit en zinvolle communicatie. Bovenal houden ze van een liefdevolle, ondersteunende en monogame relatie, waarin ze kunnen geven en zorgen. Zij willen liever ondersteunen dan zelf het middelpunt zijn. Zij zijn zeer warmhartig, gul, gevoelig,meevoelend en spiritueel. Blauwen moeten er meestal niet aan denken sex te hebben met iemand waarmee ze geen liefdevolle relatie hebben. Voor hen verhoogt de sex de emotionele intimiteit, nabijheid en liefde tot de partner.

Violet: Mensen met veel violet in hun energieveld hebben de neiging in een fantasiewereld vol dagdromen te leven. Zij leven in de prachtige wereld van hun magische voorstellingsvermogen. Met als resultaat dat de fysieke daad van de sex voor hen minder belangrijk is dan hun fantasieën hierover. Zij houden van een fysieke intimiteit met een liefdevolle, zorgzame partner, maar alleen als zij zich bij deze persoon veilig kunnen voelen. De partners van violette mensen moeten dan ook zeer behoedzaam en geduldig met hen omgaan, om de sexualiteit van de violette mensen aan te moedigen.

 
 

 

 

Bezoekers sinds 21 februari 2004

 

 

 

 

 

 

De HandReikingWat is ReikiReikibehandelingenMeditatieReiki symbolenReiki TipsEdelstenenWelke edelsteen heb jij?